sobota, 31 grudnia 2016

100 mln złotych od MKiDN na polskie filmy


Polski rząd planuje dopłacać 100 milionów złotych do polskich filmów. W tym celu tworzony jest Polski Fundusz Audiowizualny. 70 procentowe wsparcie otrzymają producenci filmów, które w założeniu promują wartości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego na świecie oraz filmy dla dzieci do lat 12.  Projekt nakłada na operatorów kin w Polsce zaskakujące obowiązki.

Artykuł na ten temat publikuje m.in. „Puls biznesu”. Oto jego fragmenty:

Ministerstwo kultury ma już gotowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Jego celem jest udzielanie z budżetu państwa dotacji do filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę i płacących podatki w Polsce.

O finansową pomoc będą mogli się starać wszyscy oprócz nadawców telewizyjnych, dostawców VOD, operatorów telewizji kablowych i satelitarnych, telekomów dostarczających usługi medialne czy spółek w których te podmioty mają dominujące udziały.

Operatorem wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny (PFA), który będzie oceniał wnioski o dotacje i decydował o przyznaniu dofinansowania. Dyrektora PFA powoła w drodze konkursu minister kultury.

Projekt zakłada, że w latach 2017-2026 producenci filmowi dostaną łącznie ok. 105 mln zł rocznie. Resort kultury argumentuje, że system pomocy ma na celu podźwignięcie polskich produkcji ze stagnacji, zachęcenie wybitnych artystów i twórców do pozostania i tworzenia w kraju (zahamowanie zjawiska brain drain), sławienie i upowszechnienie polskiej kultury i historii na świecie, co ma przyczynić się rozwoju polskiej turystyki filmowej.

Czerpiąc z dobrych przykładów, projekt pilotowany przez wiceministra kultury Jarosława Sellina zakłada większe wsparcie finansowe dla tzw. „trudnych filmów”, których producenci będą mogli uzyskać dotacje do 70 proc. budżetu filmowego. „Będą to filmy, które w założeniu promują wartości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego na świecie oraz filmy dla dzieci do lat 12. Zwiększenie poziomu pomocy publicznej wpłynie na jakość polskich produkcji historycznych i zwiększy konkurencyjność wobec wysokobudżetowych produkcji zagranicznych. Widownia zagraniczna będzie miała większe szanse zapoznać się z polską kulturą i historią ” – pisze w uzasadnieniu ministerstwo kultury.

„Zwykłe” filmy mają dostawać refundacje wysokości 25 proc. wydatków. Procedura uzyskiwania pomocy ma wyglądać następująco: producent składa wniosek, w razie pozytywnego rozpatrzenia otrzymuje gwarancję wsparcia, pieniądze uzyskuje po wyprodukowaniu filmu i zapłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. PFA będzie mógł kontrolować przebieg wszelkich procedur i sprawozdania finansowe producenta filmowego.

Projekt nakłada na operatorów kin w Polsce zaskakujące obowiązki. Pierwszym jest codzienne raportowanie do PFA liczby wyemitowanych filmów,  sprzedanych biletów i widzów. Drugi to comiesięczne raportowanie przychodów kina z reklam emitowanych przed seansami. Kary za niewykonanie tych obowiązków lub opóźnienie wyniosą 1-100 tys. zł.

[źródło: Puls Biznesu]