środa, 29 kwietnia 2015

Konkurs na nowego dyrektora PISF ruszył


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła oficjalnie rozpoczęcie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuk Filmowej. 11 maja mija termin zgłaszania kandydatów i w tym dniu w Warszawie odbędzie się gala z okazji 10-lecia PISF.

Nie będzie łatwo zastąpić Agnieszki Odorowicz, w dodatku na następcę czeka wiele wyzwań i niestety nieuniknionych porównań do kończącej kadencję szefowej PISF.

Jakie kryteria brane będą pod uwagę przy wyborze nowego dyrektora PISF:

- przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia,
- wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii,
- wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii,
- znajomość języków obcych,
- znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii,
- przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wraz z rozpisaniem konkursu na dyrektora, można też zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej.

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ. (dzięki Rafał Pawłowski)