poniedziałek, 16 maja 2016

Cyfrowa Strefa Twórców. Kilka odpowiedzi


Po ogłoszeniu projektu Cyfrowa Strefa Twórców pozwoliłem sobie  w komentarzu zadać kilka pytań dotyczących tego przedsięwzięcia. W sieci pojawiły się informacje, które uszczegóławiają i nieco bardziej przybliżają plan związany z tą formą współpracy pomiędzy Polsatem a producentami.

Czytam na stronie wirtualnemedia.pl i cytuję wyrywkowo tamtą publikację:

Grupa Polsat zapewnia, że współpraca z twórcami w ramach uruchomionego programu będzie miała charakter indywidualny.

Dla twórców, z którymi Grupa będzie chciała współpracować nad realizacją projektów przewidziane są korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe, a także wspólna praca nad jakością we wszystkich fazach realizacji projektów.

Projekty będą oceniane przez komisję, w skład której powołani zostaną przedstawiciele spółek Grupy Polsat, m.in. Agnieszka Odorowicz, Jarosław Sander, Magdalena Janeczek, Justyna Wieczorek-Żmudzka i Aleksandra Kułakowska.

Komisja będzie brać pod uwagę pomysł, a także potencjał dotarcia filmu do szerokiej publiczności kinowej i telewizyjnej, również międzynarodowej.

Odpowiedź w sprawie podjęcia współpracy ze zgłaszającym lub braku zainteresowania zgłoszonym projektem ma być przekazywana w ciągu 30 dni.

Porozumienie Grupy Polsat z PISF przewiduje merytoryczną współpracę podmiotów zakładającą udostępnienie (za zgodą twórców i producentów) efektów Programu Operacyjnego PISF Produkcja Filmowa oraz zapewnienie przez Grupę Polsat wsparcia finansowego, rzeczowego i dystrybucyjnego wybranym projektom filmowym zgłaszanym do PISF i spełniającym warunki programu Cyfrowa Strefa Twórców.

Z wypowiedzi Agnieszki Odorowicz dla Wirtualnemedia.pl

Uważamy, że na rynku jest mało projektów dopracowanych, które są gotowe do produkcji i jedynie szukają dofinansowania. Zazwyczaj jest tak, że projekty potencjalnie atrakcyjne dla widzów wymagają dopracowania, to znaczy pracy nad scenariuszem czy dobrania odpowiedniej obsady.

Chcemy inwestować także w development filmu, w związku z czym bardzo trudno jest mi powiedzieć o konkretnej liczbie filmów. Będziemy wspierać projekty na różnym etapie.

Możliwe, że projekty, które zostaną poddane wstępnemu rozwojowi, po rozwinięciu scenariusza nie będą spełniały warunków naszego programu. To znaczy będą miały niższą komercyjność niż zakładaliśmy.

Chcemy się włączać w projekty filmowe od samego początku, a to minimalizuje ryzyko rozejścia się z producentem filmowym w oczekiwaniach artystycznych i rynkowych.

Prawdopodobnie program Cyfrowa Strefa Twórców będzie zachęcał twórców do sięgania po filmy gatunkowe, nie tylko do kina autorskiego, z którego słynie polska kinematografia. Czekamy na propozycje thrillerów, filmów sensacyjnych, komediodramatów czy komedii.

Jesteśmy zainteresowani udziałem w dobrych projektach zarówno debiutantów jak i uznanych twórców. Natomiast cały czas poszukujemy projektów, które na końcu przyniosą wynik finansowy, z jednego lub wielu rynków. Traktujemy to jako inwestycję i uważamy, że na polskim rynku, zwłaszcza kinowym, jest miejsce na udane inwestycje biznesowe.


Cały materiał znajduje się tutaj.