czwartek, 12 maja 2016

Cyfrowa Strefa Twórców szansą na polskie SF i horrory


Grupa Polsat ogłosiła start programu Cyfrowa Strefa Twórców, który umożliwia polskich autorom filmowym zgłaszanie projektów mających szansę zainteresować szeroką publiczność w Polsce i poza granicami naszego kraju. Polsat stawia na kino gatunkowe, biografie, długie animacje.

Cyfrowa Strefa Twórców to pierwsza na rynku, zintegrowana platforma cyfrowa do komunikacji pomiędzy twórcami, scenarzystami i producentami a inicjatorami programu, którzy czekają na ciekawe audiowizualne formy polskiej twórczości, w tym filmy skierowane do szerokiej publiczności, przeznaczone w pierwszej kolejności do eksploatacji w kinach. Nad projektem czuwa Agnieszka Odorowicz. Szczegóły można znaleźć na stronie www.cyfrowastrefatworcow.pl

Polsat planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w produkcję, koprodukcję i dystrybucję filmową. Dzięki tym działaniom uatrakcyjniona ma być oferta dla polskiej widowni. Polsat stawia na kino gatunkowe, oryginalne ujęcia współczesności, biografie, debiuty (ale atrakcyjne dla widowni kinowej), pełnometrażowe animacje oraz interesujące seriale.

W SZCZEGÓŁACH WYGLĄDA TO NASTĘPUJĄCO:

Program Cyfrowa Strefa Twórców zakłada:
- Indywidualny charakter współpracy pomiędzy inicjatorami programu i twórcami,
- Obejmowanie opieką produkcyjną, promocyjną i dystrybucyjną projektów audiowizualnych,
- Korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe,
- Wspólną pracę nad jakością we wszystkich fazach realizacji projektów,
- Efektywną i kompleksową promocję wspólnych projektów,
- Skuteczną dystrybucję na wszystkich polach eksploatacji,
- Zapewnienie ochrony prawnoautorskiej zgłaszanym projektom w ramach Grupy,
- Uproszczenie i usystematyzowanie biznesowej współpracy z producentami przez spółki Grupy Polsat.

Wspierane będą oryginalne pomysły twórców, dotychczas niezakupione przez producentów, projekty w fazie developmentu czy te posiadające pierwsze wersje scenariusza. Inicjatorzy programu czekają także na propozycje seriali posiadające storyline, dla których rozwinięte scenariuszowo zostały przynajmniej trzy odcinki, projekty filmowe, które nie posiadają zamkniętych źródeł finansowania i dystrybucji.

Jakie projekty mają największe szanse na wsparcie?
- Fabularne filmy kinowe, skierowane do szerokiej widowni: filmy sensacyjne, komedie, kryminały, thrillery, komediodramaty, filmy familijne (kino gatunkowe),
- Oryginalne projekty filmów kinowych, wzbogacające polską sztukę filmową o nowe tematy lub nowe ujęcia współczesności,
- Interesujące biografie,
- Debiuty filmowe w gatunkach atrakcyjnych dla widowni kinowej,
- Pełnometrażowe filmy animowane, oparte o uniwersalne historie i przeznaczone dla szerokiej widowni, o potencjale sprzedaży na rynkach zagranicznych,
- Międzynarodowe koprodukcje filmowe, najchętniej z polskim udziałem, który stanowi atut dystrybucyjny tych filmów,
- Nietuzinkowe pomysły na seriale, odbiegającego od nurtu popularnego, które wyróżniają się oryginalnością, niestandardowym sposobem opowiadania i mają potencjał na międzynarodową sprzedaż.
 
Zakres współpracy:
- Zakup pomysłu/scenariusza,
- Koprodukcja filmów,
- Dystrybucja filmów,
- Zakup licencji na wiele pól eksploatacji,
- Kupno praw do realizacji remake’ów i sequeli filmów kinowych,
- Zakup formatów serialowych,
- Zakup licencji do emisji filmu wraz z miniserią.

Zasady współpracy:
- Profesjonalna platforma cyfrowej komunikacji z twórcami i producentami, umożliwiająca zgłoszenie projektu, jego scharakteryzowanie oraz określenie możliwych pól współpracy,
- Korzystne modele współpracy, określające wspólne cele artystyczne i biznesowe,
- Wspólne działania sprzedażowe, w tym sprzedaż międzynarodowa,
- Zapewnienie ochrony prawnoautorskiej zgłaszanym projektom w ramach działalności spółek Grupy Polsat,
- Indywidualny i poufny charakter współpracy.
 
Kto i jak może zgłosić projekt?
Projekty wizualne może zgłosić każdy, kto ma pomysł i wizję, także debiutanci. Wystarczy wejść na stronę www.cyfrowastrefatworcow.pl, w pierwszym kroku przechodząc proces krótkiej rejestracji. Program nie ma określonych ram czasowych.

11 maja 2016 roku zostało również podpisane porozumienie między Cyfrowym Polsatem i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, które przewiduje merytoryczną współpracę podmiotów zakładającą udostępnienie, za zgodą twórców i producentów, efektów Programu Operacyjnego PISF Produkcja Filmowa oraz mającą na celu zapewnienie przez Grupę Polsat wsparcia finansowego, rzeczowego i dystrybucyjnego wybranym, wartościowym projektom filmowym zgłaszanym do PISF i spełniającym warunki programu Cyfrowa Strefa Twórców.

***

Na tym etapie i po mocnym wejściu projekt wygląda bardzo obiecująco. Diabeł zapewne tkwi w szczegółach i to poszczególne etapy prac nad projektami będą decydować o kształcie finalnym gotowego filmu. Pytania rodzą się następujące:

- jak mocno Grupa będzie ingerować w projekty i czy przejmie dominującą rolę w kierowaniu jego rozwojem i realizacją
- jaką swobodę będą mieli twórcy przychodzący z projektem do Grupy (jak w rzeczywistości wyglądało będzie partnerstwo)
- kto i jak decydować będzie o przyjęciu projektu do programu
- jak wyglądało będzie procentowe zaangażowanie finansowe Polsatu w program i w jakim zakresie Grupa narzuci sobie pozycję w tym projekcie
[…]

Na wiele z tych pytań nie poznamy odpowiedzi, bowiem każdy z projektów będzie posiadał klauzulę poufności. Ciekawe kiedy do Grupy Polsat wpłyną pierwsze projekty, jak przebiegały będą prace nad filmami i czy rzeczywiście pojawią się udane produkcje kina gatunkowego. Bardzo na to liczę.