piątek, 2 czerwca 2017

Jest dyrektor FInA. Założenia dotyczące działalności


1 czerwca oficjalnie rozpoczęła w Polsce działalność nowa instytucja kultury, która powstała z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Wiadomo już, kto kierował będzie Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnych (FInA) w Warszawie.

Informacja najważniejsza i najbardziej oczekiwana w polskiej branży filmowej. Obowiązki dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego zostały powierzone dr hab. Katarzynie Chałubińskiej - Jentkiewicz  - doktorowi nauk prawnych, adiunktowi w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W  latach 1996 -  2011 była ona zatrudniona jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz w TVP SA. Pełniła funkcję wicedyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Pani dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prowadzi prace badawcze nad zagrożeniami bezpieczeństwa w kontekście rozwoju mediów elektronicznych i procesami cyfryzacji,  specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie mediów oraz komunikacji elektronicznej.

W ostatnim zdaniu komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisano: Nowo utworzona instytucja pod nowym kierownictwem będzie kontynuowała dotychczasową działalność połączonych instytucji.

MKiDN tak pisze o tym czym zajmować będzie się nowa instytucja:

Nowo utworzona instytucja będzie wykonywała zadania dotychczas realizowane przez Filmotekę Narodową i Narodowy Instytut Audiowizualny, a w szczególności:

1) gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie oraz udostępnianie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego dziedzictwa  audiowizualnego;

2) współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych;

3) produkcja materiałów audiowizualnych o wysokim poziomie artystycznym, dotycząca zagadnień związanych z kulturą, nauką, edukacją w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej i kulturalnej.

Wszyscy pracownicy obu łączonych instytucji stali się pracownikami Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

***

Cytując za Wyborcza.pl:

Nowa dyrektor FInA zapowiada, że zajmie się zabezpieczeniem zbiorów znajdujących się w Filmotece Narodowej:  - Rozmawiałam na ten temat z wiceministrem kultury Pawłem Lewandowskim. Mówił o konieczności podjęcia pilnych działań związanych z zabezpieczaniem zbiorów. Jesteśmy na etapie przygotowań do poważnej inwestycji i poszukiwania odpowiedniej przestrzeni. Na pewno rozpoczniemy proces budowy takiego miejsca, gdzie zbiory będą bezpiecznie przechowywane.

Zgodnie ze statutem nowej instytucji, Chałubińska-Jentkiewicz ma mieć trójkę zastępców. Musi ich zatwierdzić minister kultury. Jednym z nich ma być dotychczasowa szefowa Filmoteki Narodowej – Anna Sienkiewicz-Rogowska. Chałubińska-Jentkiewicz potwierdziła, że zwróciła się do ministra Glińskiego z prośbą o akceptację tej kandydatury.


Dyrektor Chałubińska-Jentkiewicz mówi: - NinA w której pracowałam ponad 6 lat, zajmowała się bardzo ważnym obszarem dziedzictwa audiowizualnego. Podkreślałam zawsze, że dziedzictwo filmowe jest jego częścią. Jestem przekonana, że kierunek, który nadamy nowej instytucji, będzie także kontynuacją działań prowadzonych przez Narodowy Instytut Audiowizualnym. Radziłabym zachować spokój.