wtorek, 20 czerwca 2017

Jest Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych


Z opóźnieniem, ale informuję. Powstał Związek Zawodowy Polskich Reżyserów Dokumentalnych - Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych.

Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania środowiska polskich reżyserów filmów dokumentalnych. Jej celem są działania zmierzające do wspierania ambitnych projektów dokumentalnych, pomaganie twórcom w sprawach produkcyjnych i prawnych, ochrona praw.

Gildia chce reprezentować wszystkich, którzy wpisują się w tradycje polskiego dokumentu - filmu realizowanego zgodnie z zasadami sztuki filmowej, o znaczących walorach artystycznych, poznawczych oraz o potencjale festiwalowym.

W zarządzie Gildii znaleźli się: Lidia Duda, Paweł Łoziński oraz Tomasz Wolski.

[na podstawie pisf.pl]