poniedziałek, 12 czerwca 2017

Powstało Centrum Premier Dokumentalnych


Powstał program pod nazwą Centrum Premier Dokumentalnych, którego celem jest współpraca z polskim środowiskiem twórców form dokumentalnych i animacji. To wspólne przedsięwzięcie Grupy ZPR Media oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Centrum Premier Dokumentalnych to projekt, który wspiera polskich producentów form dokumentalnych i animacji, w tworzeniu filmów i programów telewizyjnych dla widzów poszukujących inspiracji, wiedzy oraz rozrywki na najwyższym poziomie.

CELE PROGRAMU
- indywidualna opieka i wsparcie dla producentów oraz twórców form dokumentalnych i animacji na każdym etapie projektu (od pomysłu, produkcję, poprzez promocję, aż do dystrybucji)
- współpraca ze środowiskiem polskich dokumentalistów i twórców animacji, polegająca na wsparciu (merytorycznym, finansowym, technicznym, prawnym, promocyjnym, dystrybucyjnym) wybranych, w toku merytorycznej analizy, projektów
- budowanie w jednym, przyjaznym miejscu relacji w środowisku polskich dokumentalistów i twórców animacji, które zaowocują realizacją projektów najwyższej jakości
- dostarczenie widzom kontentu, który odpowiada ich potrzebom

Projekt Centrum Premier Dokumentalnych powstał z myślą o producentach oraz twórcach wszelkich form dokumentalnych i animacji. Każdy, kto potrzebuje wsparcia merytorycznego, technicznego, finansowego lub promocyjnego w ramach swojego przedsięwzięcia (niezależnie od etapu jego produkcji), może zgłosić chęć udziału w projekcie. Projekt adresowany jest do osób, które chciałyby nawiązać współpracę i tworzyć programy z myślą o ich szerokiej sprzedaży i dystrybucji w kanałach telewizyjnych oraz internetowych.

RODZAJE WSPARCIA

Finansowe
- koprodukcja projektów dofinansowywanych przez PISF
- wsparcie finansowe możliwe na każdym etapie projektu
- finansowanie możliwe w modelach: produkcji, koprodukcji, zakupu licencji oraz aport rzeczowy
- budowa funkcjonalności crowfundingowej
- wynajem sprzętu i studia na preferencyjnych warunkach

Emisyjne / dystrybucyjne
- emisja produkcji na antenie FOKUS TV
- emisja programu na antenach innych stacji telewizyjnych z Grupy ZPR Media – w zależności od tematyki programu
- emisja programu w streemingu w kanałach internetowych Grupy ZPR Media oraz w kanałach zewnętrznych
- emisja programu na platformie VOD (EskaGO) Grupy

Promocyjne
- zaplanowanie i realizacja kampanii promocyjnej programu w mediach Grupy ZPR Media (stacje TV i radiowe, magazyny, dziennik Super Express, ok. 70 witryn internetowych)
- działania autopromocyjne na antenie FOKUS TV
- kampania w mediach zewnętrznych.

Prawne
- pomoc prawna dotycząca podpisywania różnego typu umów, umożliwiających realizację programu oraz jego dalszą dystrybucję

Archiwizacyjne
- archiwizowanie programów w plikach źródłowych

Więcej na www.centrumpremier.pl