piątek, 26 maja 2017

Regulamin festiwalu w Gdyni po zmianach


5 kwietnia uległ zmianie regulamin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zmiany wydają się niewielkie, ale mogą istotnie wpłynąć na przyszłość tego wydarzenia.

Po pierwsze oficjalnie powrócono do poprzedniej nazwy tej imprezy i teraz mamy do czynienia z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych.

W punkcie 2 poznajemy Skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu. Ci główni pozostają bez zmian, ale dość istotne zmiany zachodzą w podpunkcie kolejnym przedstawiającym Współorganizatorów. Nowymi instytucjami zaangażowanymi w organizację przedsięwzięcia są Ministerstwo Rozwoju oraz Instytut Adama Mickiewicza. Jest też podpunkt wprowadzający na listę „innych partnerów Festiwalu”. By stać się nim wystarczy wniosek członka Komitetu Organizacyjnego oraz zgoda wszystkich Organizatorów.

Komitet Organizacyjny ma praktyczną władzę nad festiwalem i od niego zależy kształt tego wydarzenia. To oni zatwierdzą listę filmów, program, jury. Każdy z organizatorów/współorganizatorów będzie miał podczas rozmów o kształcie festiwalu po jednym swoim przedstawicielu, a to oznacza budowanie pewnego rodzaju „obozów”. Nieco więcej władzy posiada Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, ale jedynie gdy pojawi się remis w głosowaniu.

Sporo uwagi w regulaminie poświęcone jest Dyrektorowi Festiwalu. Wiadomo, że jego kadencja trwa 3 lata, ale jest też „furtka” do jego odwołania: Co roku, po zakończeniu Festiwalu, Komitet Organizacyjny udziela skwitowania Dyrektorowi Festiwalu. W przypadku decyzji negatywnej Komitet może wnioskować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołanie Dyrektora z funkcji.

W punkcie 5 mowa jest o Komitecie Organizacyjnym i jego obowiązkach. Jest tam też podpunkt dotyczący Zespołu Selekcyjnego, który poznaliśmy niedawno. Zgodnie z regulaminem: Zespół Selekcyjny składa się z 3-5 osób wyłonionych w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego spośród członków Rady Programowej Festiwalu. Jest to o tyle ciekawy zapis, że tegoroczna lista Zespołu Selekcyjnego obejmuje 6 osób i są to: Leszek Dawid, Piotr Dumała, Arkadiusz Gołębiewski, Jacek Petrycki, Maciej Pieprzyca i Agnieszka Smoczyńska. Spośród tych twórców postać Arkadiusza Gołębiewskiego budzi najwięcej pytań. Mamy tutaj do czynienia z twórcą pewnego rodzaju filmów dokumentalnych („Kwatera Ł”, „Tropem wyklętych”, „Inka”, „Solidaruchy z Rakowieckiej” czy ostatnio „Operacja Gryf” dla TVP). Regulamin nie został jednak złamany, bowiem jest tam zapis mówiący: Dyrektor Festiwalu może uzupełnić skład Zespołu Selekcyjnego o 1 osobę spośród członków Rady Programowej. Skorzystano z tej możliwości.

W regulaminie pojawia się też informacja o Puli Dyrektorskiej dotyczącej kwalifikowanych filmów do Konkursu Głównego. Zapis mówi: Dyrektor przedstawia listę pięciu filmów rekomendowanych przez siebie do Konkursu Głównego. Jest to tzw. Pula Dyrektora. Dyrektor, zgodnie z zapisem Regulaminu Festiwalu (§7.pkt.1.2.8.9.), proponuje niezależnie od Zespołu Selekcyjnego 5 filmów do rozpatrzenia przez Komitet Organizacyjny. W przypadku, gdy żaden z proponowanych przez Dyrektora filmów nie zostanie zaakceptowany przez Komitet, ma on prawo do umieszczenia w Konkursie Głównym od jednego do maksymalnie dwóch filmów.

Wiadomo też, że Zespół Selekcyjny przedstawi maksymalnie listę dwudziestu dwóch filmów rekomendowanych do Konkursu Głównego.

Potem następuje już finałowy proces kwalifikacji. Ostateczną decyzję w sprawie filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, Konkursu Inne Spojrzenie i Konkursu Filmów Krótkometrażowych podejmuje Komitet Organizacyjny. Decyzje w tych sprawach podejmowane są na zasadzie konsensusu, a jeśli jest on niemożliwy, zapadają większością głosów. Nie odnotowuje się w protokole zdań odrębnych, a decyzje mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. Ostateczną decyzję podejmuje Komitet Organizacyjny, rozpatrując filmy z Puli Dyrektora i Puli Zespołu Selekcyjnego. I wszyscy zobowiązani są do zachowania poufności dotyczącej przebiegu obrad i głosowań. Szkoda…

W Konkursie Głównym mogą wziąć udział filmy wyprodukowane w okresie 1 września 2016 – 31 stycznia 2017.

W Konkursie Głównym weźmie udział maksymalnie 16 filmów. Na wniosek Dyrektora i Zespołu Selekcyjnego można dopuścić do Konkursu koprodukcje międzynarodowe.

42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w dniach 18-23 września. Czekam na to wydarzenie i na polskie filmy.