poniedziałek, 10 czerwca 2019

Pierwszy projekt w ramach „zachęt” jest z Polski


Pierwsza umowa po wejściu w życie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej została podpisana. Produkcją, która skorzysta z tzw. zachęt jest „Czarny młyn” w reżyserii Mariusza Paleja. Wypatruję zagranicznych produkcji, które zechcą skorzystać z tego dofinansowania. Od wejścia ustawy, do PISF złożono 18 wniosków o zwrot kosztów produkcji poniesionych w Polsce.

„Czarny młyn” to jedna z najpopularniejszych współczesnych książek polskiej literatury młodzieżowej, z której walorów edukacyjnych korzysta wielu nauczycieli szkół podstawowych. Książka została wyróżniona Grand Prix oraz I Nagrodą Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla młodzieży organizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. „Czarny młyn” to kolejny po „Za niebieskimi drzwiami” film Mariusza Paleja produkowany przez firmę TFP na podstawie książki Marcina Szczygielskiego. Wcześniej „Czarny młyn” otrzymał dofinansowanie na produkcję ze środków PISF.

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowanych. Środki przeznaczone na wspieranie produkcji audiowizualnej pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa i są rozdzielane w ciągu roku aż do ich wyczerpania. Co najmniej 10% z rocznego budżetu przeznaczone jest na wsparcie produkcji animowanych. Obsługą systemu zajmuje się Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Od wejścia w życie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej 18 projektów złożyło wnioski o zwrot kosztów produkcji poniesionych w Polsce.

Zwrot dostępny jest dla produkcji polskich oraz międzynarodowych koprodukcji i usług świadczonych dla zagranicznych produkcji (tzw. serwisy). Obowiązuje kulturowy test kwalifikacyjny oraz progi minimalnych wydatków. Obowiązują limity na projekt i wnioskodawcę. Aby aplikować o wsparcie wymagany jest polski partner lub rejestracja podmiotu w Polsce. Nie obowiązują terminy zgłoszeń, wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do wyczerpania puli na dany rok. Wsparcie finansowe wypłacane jest po przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego z produkcji lub etapu prac objętych wsparciem. [źródło: pisf.pl]

***

Przytoczyłem zasady działania "zachęt", aby nie było wątpliwości, że są on przeznaczone też na produkcje z Polski. Jednak nie ukrywam, że czekam przede wszystkim na produkcje zagraniczne. Oczywiście, trzeba uzbroić się w cierpliwość, mam jednak nadzieję, że polskie produkcje nie zdominują tego programu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza